Procházka žlutým mořem a kůrovcovou pustinou

První květnová vycházka 7. 5. 2020 během lockdownu. Nejdříve žlutým mořem okolo Kyjovské cesty, poté před osadou Kyjov přes pole a kůrovcovou spoušť do Předního žlebu a tudy zpět k cestě na radějovskou silnici. A odtud dolů do Hořepníku.