Procházka Prahou po levém břehu

„Chceš poznat Prahu? Použij nohy!“ - lidové moudro vyryté do zdi na Malé straně.

Malá strana, Letná, Újezd a trocha vodního ptactva (v samostatné galerii).
Start na Malostranské, konec na Paladského náměstí, 14. ledna 2020.