Prosincový večer na Horním dvoře (Březina)

Horní dvůr dominuje jižnímu svahu Šibeničního vrchu. Jeho hlavní budovy lze vidět ze širokého okolí. Jde o pozůstatky zemědělské usedlosti, která patřila k Březinskému zámku. Po roce 1948 byla zkonfiskována, nějaký čas na ní hospodařily Státní statky. Po roce 1989 byla - již v dezolátním stavu - navrácena původním majitelům.
Foto jsem pořídil na večerní procházce 15. 12. 2020.