Hořepnický židovský hřbitov

Ještě před druhou světovou válkou měl Hořepník početnou židovskou obec, na jejíž existenci odkazuje rovněž pojmenování některých domů v ulicích Pod Skálou a Pod Zámkem i pojmenování ulice V Palestině. Právě na konci posledně jmenované ulice se nachází i židovský hřibotv, doložený k roku 1636 (nejstarší čitelný náhrobek uvádí rok 1649, pohřbívalo se zde do roku 1942). Po druhé světové válce hřbitov pustnul a hřbitovní zeď se rozpadala, neutěšený stav přetrval až do let devadesátých. Dnes je hřbitov chráněn jako kulturní památka České republiky a o jeho údržbu se stará židovská obec.
2. 7. 2018